Sayfalar

Pazar, Aralık 02, 2012

Vav Çizmek


 Osmanlı devletinin  büyük hatatlarından olan Hafız Osman daha hayatta iken yazıları aranan bir hattat imiş. Bir gün bir vesile ile Üsküdardan beşiktaşa geçmek için bir kayığa biner. Yol bitmek üzereyken kayıkçı ücretleri ister. Fakat Hafız Osman, yanına para almayı unuttuğunu fark eder. Tabii artık çok geçtir. Bir çare gelir aklına...
Kayıkçıya "sana bir “Vav” çizeyim olmaz mı?” der 
Kayıkçı homurdanarak: -“Paran yoktu da ne diye bindin kayığa? ” der ama çaresiz kabullenir.

Bir zaman sonra kayıkçının yolu hat eserleri alınıp satıldığı bir çarşıya düşer. Bakar ki yazılar, levhalar iyi fiyatlara alınıp satılıyor; cebindeki yazıyı hatırlar ve satıcıya gösterir. Satıcı yazıyı görür görmez tanır, 'Bu Hafız Osman Vavı' diyerek açık artırmaya başlar. Sonunda Sandalcının şaşkın bakışları altında eser çok iyi bir fiyata satılır.  Kayıkçının binbir emekle bilmem kaç ayda kazanacağı parayı  bu 'vav' ile kazanmıştır....