Sayfalar

Perşembe, Haziran 21, 2007

Fann GSoC da

Fann kütüphanesi Google Summer of Code ile zenginleşmeye başlıyor


VFANN (Vector Fast Artificial Neural Netwoks)


The goal of this project is to develop a vector version of FANN which can take advantage of modern CPUs like those implementing SSE or similar technologies.
Another goal of the project will be to add utility apps/functions/scripts in order to make using FANN easier. A fann_trainer script or application will be in good shape at the end of the project and will be capable of training different kind of network with appropriate algorithms.
If projects for a FANN GUI are accepted I'll collaborate with the other student in order to make the utilities well integrated.

Vektörlerle YSA oluşturulacak sebebi ise modern işlemcilere daha uygun olması

Self-Organizing Maps and Growing Neural Gas (GSoC)

Competitive artificial neural networks have increasingly become popular for visualization and clustering of the large amounts of data existing in many scientific fields. They are also used for pattern recognition, image analysis, and many other applications. This project will add Self-Organizing Maps and a similar dynamic algorithm called Growing Neural Gas into the FANN library. The implementation will be coded so as to support extensions such as adding multiple learning rules and neighborhood functions, and include features such as calculation of quantization error and other metrics.


Self-Organizing Maps ve bir benzeri sayılabilecek Growing Neural Gas tipinde YSA lar da FANN kütüphanesine dahil edilecek.Discrete-Time Recurrent Networks (GSoC)
Recurrent networks are an important feature currently missing from the Fast Artificial Neural Network (FANN) library. Not only can they be used to model new problems, but they also better mimic the connectivity of biological neurons. For this project, the FANN library will be extended modularly to add support for discrete-time recurrent networks. The analogues of the feedforward training algorithms which FANN already supports -- recurrent backpropagation and recurrent cascade-correlation -- will be implemented. Unique to recurrent networks, Long Short-Term Memory will also be implemented to provide a method which can learn to store information over long time periods faster than recurrent backpropagation. This solution will include documentation, test cases, and a tutorial.

yine değişik tipte bir YSA FANN kütüphanesine dahil edilecek.

Conjugate gradient training methods support (GSoC)

Conjugate gradient algorithms are popular training methods in artificial neural networks. Due to speed and average memory requirements they are often good choice especially for large networks. This project consists of implementation of three such methods: Fletcher-Reeves, Polak-Ribiere and Powell-Beale.

Conjugate gradient öğrenme algoritmalarından Fletcher-Reeves, Polak-Ribiere ve Powell-Beale ekleniyor


OpenOffice.org Spreadsheet Plugin (GSoC)

Artificial neural networks have proved to be extremely helpful tool for various kind of tasks, from basic pattern recognition to data processing. As there are many tools for working with neural networks, most of them is either very expensive or requires programming skills to write appropriate programs that create and train networks. As FANN proved to be the de facto standard library in the FLOSS world for neural computation, its usage is uncomfortable and counterintuitive for many people because of the lack of a GUI. (Commercial Mathematica bindings are not considered because of the price of the product) Creating OpenOffice FANN plugin may help to widen even more the popularity of the library and provide a means of performing neural calculations to people without necessary programming background.

Open Office tablolama programı ile FANN kütüphanesinin kullanabilmek için eklenti


Native GUI (GSoC)
Using QT became possible to have also a real cross-platform native GUI, especially with QT4 (windows, linux, macOs). Goal: My objective is to create a user-friendly cross-platform native GUI using Qt4 libraries.

Qt kütüphanesi ile yazılması planlanan FANN Kullanıcı arabirimi benim yazdığım FannTool benzeri bir program

Salı, Haziran 19, 2007

Levlake Mazharına 4

EY SEVGİLİ

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layıkolmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
Insanlığa anıt gibi yükselttigi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandim Salome'nin Belkıs'ın
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın bellisin
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumusağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca'da Emirgan'da
Kandilli'nin kurşuni şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
şimdi onun birden bire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çagdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim


Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünüm benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
Yoktanda vardan da ötede bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çinar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgiliSezai Karakoç

Pazartesi, Haziran 18, 2007

Bakan Bilgisayar - Gören BilgisayarZeka Hakkında Kıssalı Yazılar - 4 *

Vakti zamanında padişahın birinin ahmak bir oğlu varmış. Padişah belki faydası olur umuduyla oğluna gizli bilimlerin öğretilmesini emretmiş. Memlektin en güzide alimlerinden dersler almış. Gel zaman git zaman icazet alacak dereceyede ulaşmış.

Padişah oğlunu imtihan etmek istemiş avcuna akik taşından bir yüzük alıp, oğlunu çağırtmış.
- Ey oğlum yıllarını verdin ve gizli ilimleri öğrendin
- Evet babacığım
- şimdi seni imtihan edeceğim.
- Evet babacığım
- Avcumun için de bir şey saklı bil bakalım ne
- Oğlan marifetini göstermeye başlar
- Avcunuzun içindeki şey yuvarlaktır babacığım
- Evet
- Ortası deliktir babacığım
- Eveeet
- Taştan yapılmıştır babacığım
- Eveeeeet
der padişah heyecan içinde ve sorar
- peki nedir o ?
Oğlan başlar sesli düşünmeye
- Yuvarlak ortası delik taştan, Tamam buldum babacığım değirmen taşı !

Padişahın ahmak oğlu öğrendiği gizli bilimlerin marifetiyle Padiaşın avcunun içine bakmıştır ve fakat Görememiştir. Bakmak ve görmek farklı farklı şeylerdir. Görmek baktığından gereken bilgiyi çıkaramaktır.

Günümüzde Bilgisayarlar da bakabiliyorlar fakat göremiyorlar. Bir kamera vasıtasıyla görüntüler Renk Noktacıklarından oluşan Matris Şeklinde alınabiliyor. Yani bigisayarda görülecek şeyin Renk Noktalarından oluşan bu bir matris den çıkarılması gerekiyor. Genel bir Yapay görme sistemi mevcut değil zaten şu an itibarıyla Genel bir Yapay zeka sistemi de yok. Yine de Bilgisyarlı Görme için sayısız çalışma yapılıyor. Sınırlandırılmış yönlendirilmiş sistemler hazırlanıyor. Genel Yapı itibarıyla bu sistemler Şöyle çalışıyorlar

Matris Görüntü -> Görüntü İşleme -> Yapay Zeka -> Bilgi


Mesela Elimizde geniş bir Nota arşivi bulunsun, Biz de bunu elektronik ortama geçirmek istiylelim. Kolaylıkla Notaların yazılı olduğu kağıtlar taratılarak görüntü olarak bilgisayara aktarılır. Bilgisayar artık Notalara bakmış olur ! Peki Bilgisayar Notaları nasıl görecek ?
Bunun için Bir Optik Nota Okuyucu** projesi yapmamız gerekir. Basitçe anlatırsak;
  1. Taranmış Notaların görüntüsü alınır. - Martis Görüntü -
  2. Notaların Daha belirgin olması için işleme tabi tutulur - Görüntü İşleme -
  3. Portrelerin Yerleri Belirgenleştirilerek Tespit edilir. - Görüntü İşleme -
  4. Notaları Portre üzerinde tanıyacak bir Örüntü tanıma sistemi oluşturulur - Örüntü Tanıma Yapay Zeka -
  5. Yerleri tespit edilen Portreler Notaları okunmak üzere Örüntü tanıma sistemine verilir.
  6. Okunan Notalar İstenen şekilde kaydedilir. Bilgisyar artık notaları görmüştür.

Görüntü işleme Yapay Zekanın bilgi çıkarabilmesini mümkün kılan ara bir safhadır. Fakat Sizinde tahmin edeceğiniz gibi Bu işin en Önemli safhası Yapay Zeka safhasıdır. Padişahın ahmak oğlunun durumuna düşmemek lazım..

* Zeka Hakkında Kıssalı Yazılar - 1 2 3 Seriyi hatırlatıp, tekrar başlanmasına vesile olan Volkan Salma 'ya ithaf olunur

** Yapay Zeka konusunda bizler pek çok projeye ihtiyaç duyuyoruz, ama görebildiğim kadarıyla Bitirme tezi veren öğrenciler hariç bu konularda fazla çalışan yok. Veritabanı programlarıyla köşeyi dönen vede çeşmenin başına kurulup ufacık yazılım güncellemelerinden Çuvalla para götüren yazılm firmları, alın bir kaç elemanda bu işler için, Çalışsınlar bu konularda size fazla bir zararları olmaz. Hatta başarılı olurlarsa rakiplerinizin kolaylıkla el atamıyacakları bir işe sahip olursunuz.

Cuma, Haziran 01, 2007

FannTool yazılmaya başladı !

FANN kullanımı hakkında yazdığım dizi sonunda farkına vardım ki nihai programı yazmadan önce YSA nın yapısıyla ilgili pek çok parametre ayarı yapmak gerekiyor. fannExplorer diye bir tuhaf program var ama benim hoşuma gitmedi .

Neyse efendim bende kollarımı sıvayıp basit bir program yazdım. FannTool henüz kodunu eklemedim. Şimdilik ön görücüye çıkarıyorum.
Windows için buyrun indirin FannTool
Deneyip fikirlerinizi bildirirseniz sevinirim