Sayfalar

Cumartesi, Ağustos 27, 2011

Dua, dua, eller karıncalanmış...

El Evvelü Allah
El Ahirü  Allah
Ez Zahirü Allah
El BatınÜ Allah

Ey Rabbimiz, Cahiliz Dünyanın rengine kanıyoruz, pişmanımız, mahcubuz, utanıyoruz. Sayısız günahlarımızdan dolayı perişanız. Zeliliz, gözlerimiz yaşaramıycak kadar kalplerimiz katılaşmış, hayatımız kararsız, garibiz, kimsesisiz, zayıfız güçsüsüz, hastayız aciziz, irademiz yok, aman diliyoruz... Af arıyoruz... Yardım istiyoruz, senin dergahından ey Allahımız.

Felekler Mest, melekler mest, yıldızlar mest, göler mest güneş mest, ay mest, yer mest, unsurlar mest, bitkiler mest, ağaçlar mest, insan mest, baştan başa bütün canlılar mest, bütün varlıkların zerreleri beraber ve iç içe mesttirler.

Ey Allahım ;
Işığın parıldaması, aydınlatma ve eşyayı sergilemen içindir.
Rüzgarların dalgalanması, Senin  estirmen ve görevlendirmendir.
Nehirlerin yerden kaynaması Senin onları depolaman ve kullarının hizmetine sunman iledir.
Çiçeklerin gülümsemesi Senin süslemen ve güzelleştirmen iledir.
Meyvelerin süslenip kendilerini bize takdim etmeleri Senin ihsan ve ikramın iledir.
Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin
Hakimiyet ve Saltanatın ne büyüktür.

Ey herşeyin Evveli ve sonu olan,
Ey Açık ve Gizli olan
Ey herşeye bedel her şeye yeten Kafi,
Ey Vadini mutlaka yerine getiren Vafi,
Ey kullarına pek şefkatli olan Rahim,
Ey madi ve manevi  hastalıklara şifa veren Şafi,
Ey ikarmı ve ihsanı bol Kerim,
Ey bela ve musibetleri def edip afiyet veren Muafi,
Bütün Günahlarımızı affet , hatalarımızı bağışla, hastalıklarımıza şifa ver.
Ey merhametlilerin En merhametlisi...

Ey Rabbimiz eğer unutmuş ve yanılmışsak bizi sorumlu tutma.
Ey Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma, gönüllerimizi aç, işlerimizi kolaylaştır.

Allahım Bize kendine yakınlaşmayı kolaylaştır. Senden uzaklaştıracak şeylere fırsat verme. Bizi sana muhtaç olma ve senden başkasına ihtiyaç duymama hissiyle müstağni kıl....

Bize ibadet ve itaat için en kolay yolu nasib et. Gaflet ve hatalarımızdan dolayı bizi hesaba çekme. Günlerimizi sana yakınlığa vesile olacak ve rızanı kazandıracak amellerle geçirmeyi nasib eyle...

Allahım ! Dillerimizi ancak zikr-i ilahine bırak Kalblerimizi Zat-ı ilahinden başkasına bağlama. Ruhlarımızı sana yakınlığın latif rüzgarıyla ferahlandır, gönüllerimizi sevginle doldur. iç dünyamıza kullarına karşı iyi niyetler yerleştir.Nefislerimizi ilmin cihetine yönelt...

Bizi temizi alan kirliyi bırakan, afiyetin kadrini bilip şükreden ve kendisine vekil olman için
senin kefilliğine razı olan kullarından eyle. Bizleri azametini tanımaya muvaffak kıl...

Hükmünde sana zıd olabilecek; saltanatında, mülk ve emrinde sana karşı koyabilecek hiç kimse yoktur...

Ehadiyyet sarayının hususi misafiri, cenabı vahidiyettin tercumanı hassı, Alemi arş minberinin hatibi ekberi, Düşmanına dahi merhamet elini uzatanı, düşmüşlerin ilticagahı, gariplerin melcei, fukaranın mesnedi, Liva-i hamdin ve makamı şefaatin sahibi olan hazreti Muhammed'e  selat ve selam eyle
Peygamber Efendimizin şefaatlerinide bizlere nasip eyle.

Hamd alemlerin Rabb'ına mahsustur...

2 yorum:

Eken dedi ki...

Amin.

manav dedi ki...

Bayramınız mubarek olsun .