Sayfalar

Perşembe, Temmuz 30, 2020

Ne Yapmalı I / Aptal yada Tembelmiyiz ?

Kim Ne sorduda Ne yapmalı diye bir başlık açma ihtiyacı duyduk önce oradan başlayalım

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu" tarafından çifter çifter anket linkleri geldi.

Sayın BİROL KUYUMCU,
....

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile bir “Yapay Zeka Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması çalışması yürütülmektedir. Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı bir yapıda oluşturulması öngörülmektedir. Teknoloji Yol Haritası,  belirlenen konularda somut Ar-Ge ve yenilik hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kilometre taşlarını içerecektir. Bu sayede, bu alanda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi sürecine katkı sağlanacaktır.

Teknoloji Yol Haritası oluşturulması sürecinin bu aşamasında ülkemizde yapay zeka algortimalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapan ve yapay zeka uygulamalarını kendi faaliyet alanlarında kullanan yetkin uzmanlardan, ülkemizin odaklanması gereken stratejik hedefler konusunda katkılar alınacaktır.

“Yapay Zeka” konusundaki uzmanlığınıza dayanarak, hedef önerilerinizi ve katkılarınızı, .... günü mesai bitimine kadar, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz "... formu" aracılığıyla iletmenizden mutluluk duyacağız.

Ilkinde daha kısa ve öneri isteyen bir anket, sonra daha detaylı seçilmiş bazı başlıklar hakkındaki  "teknoloji temelli stratejik hedef önerilerinin ve sektörel ihtiyaçların, ülkemizdeki “yapılabilirlik” ve “etki” açısından, yine ekosistemin tüm paydaşlarının değerlendirmeleri" istenmiştir.

Anketleri doldurdum ama bence anketle ne derece sonuca ulaşılabilecek bilemiyorum. Hazır blogumuz var kim tutar bizi deyip  sadece Yapay Zeka değil geniş anlamda Ne yapmalı diyerek bir yazı dizisi yazmak istedim. Başlıyoruz...

Bir Şey Yapmalı da  Toplum olarak buna uygun bir yapıya sahip miyiz ?

Aptalmıyız ?

Zeka konusundaki popüler ölçüt IQ değeridir.  Irklar üzerinden karşılaştırmalı  çalışmalarda yapılmıştır.

https://vignette.wikia.nocookie.net/psychology/images/8/88/Sketch-4race-transparent.png/revision/latest?cb=20060222182408


ırklar  arasındaki bu değişimin aldatıcı olduğunu düşünüyoruz Nitekim
burada : Irkların değişik yerlerde değişik ortalama IQ değerlerine sahip çıkması bu iddiamızı destekliyor.

Keza bir gerçeklik payı olsada Bütün Irkların bir gaussian bir dağılımla çok zeki fertlerinin olacağı sonucu çıkıyor.  Sonuç olarak bizim yada herhangi bir milletin zeka problemi yok, Zeki insanlarını değerlendirme problemi var diyebiliriz sanırım...

Tembelmiyiz ?

Bir Anekdotla başlayalım

"Birinci Dünya savaşının sonlarına doğru Konya ovasının sulanması işlerinde  çalışan bir Alman mühendis, Tuz gölü civarında bir köyün arazisini ölçerken duvarın gölgesinde uyuklayan bir Türk köylüsünü görür. Sabahtan beri yakınında çalıştığı halde köylünün bu ölçme işleriyle hiç meşgul olmadığı dikkatini çeker, bu alakasızlıktan dolayı hayret eder ve merakını gidermek maksadıyla onunla konuşmak için yanına yaklaşır. Merhaba der, köylü hiç kımıldamadan uyuklar vaziyette, yarı açık gözleri ile selamını iade eder. Büsbütün hayrete düşen mühendis sorar:
Sabahtan beri burada niçin çalışıyorum biliyormusun ?
Köylü,  yine kayıtsız şekilde omuzlarını silker. Mühendis devamla, ben bu arazinin sulanması için çalışıyorum, der; 
eğer bu kanallar açılırsa sen bu gün aldığın ürünün  iki katını alacaksın diye ilave eder.
O vakite kadar uyuklamasına devam eden köylü, bu son sözleri işitir işitmez, gözlerini açar, içlerinde parlayan şeytani bir pırıltı ve dudaklarında beliren bir gülümsemeyle,
öyle ise ben o vakit bugün çalıştığımın yarısı kadar çalışacağım diye haykırır."*

Bu anekdot Sosyolojide meşhur coğrafi okulun çağdaş temslcilerinden biri olan Huntington 'ırkların karekteri' adlı eserinde Türk Karekterinden bahsederken geçiyor.  Sonuç olarak da  "Türklerin tembel ve iktisadi zihniyetten yoksun oldukları " neticesine ulaşıyorlar.

Bizce ortada bir gerçek var ama ulaşılan netice yanlış. Dünyanın dört bir yanında burada yetişip gitmiş ama pek çok değişik alanda çok başarılı olmuş Insanımızın varlığı bize göstermektedir ki tembel de  değiliz. Bizce böyle davranılmasının arkasında, toplum olarak negatif öğrenmeye maruz kalmış olmamız vardır.

Devamı kısmet olursa devam yazılarımızda...

Her türlü görüş ve önerilerinizi bekleriz.

Notlar :
* Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi / Orhan Türkdoğan  S- 212,213

1 yorum:

yapı market dedi ki...

güzel içerik